Information

Cancer är samlingsnamnet på cirka 200 olika sjukdomar. Cancer är inte en enda sjukdom utan en hel rad olika sjukdomar. Vilken sorts cancer som utvecklas beror på den typ av cell som tumören kommer ifrån.   Cancer kan uppstå i nästan alla de cirka 200 olika celltyper som vi har i kroppen. Många av oss cancerdrabbade människor har undrat : "Varför jag"? Ju mer mer kunskap vi får, desto mer frågar vi oss själva "Varför inte jag".  

En av tre personer får cancer under sin livstid. En av nio kvinnor får bröstcancer. Även män kan få bröstcancer. Åldern kryper nedåt ! Alla cancerdrabbade behöver uppmuntran och positivenergi! Några drabbade har både små barn och sin cancer att ta hand om, de behöver allt extra stöd de kan få!
Sverige är ett av de länder som har flest bröstcancerfall med överlevnad idag.  

För information om en specifik form av cancer råder vi dig att läsa enbart bra och pålitliga webbsidor. 
Här finns länkar och namn på några organisationer.

Bröstcancers olika former 
Det finns flera olika former av bröstcancer. I de flesta fall börjar cancern i mjölkgångarnas celler,
ductal cancer, men cancer kan också uppstå i mjölkkörtlarna, så kallad lobulär cancer.
Cancercellerna kan vara mer eller mindre snabbväxande hos olika kvinnor.

Olika stadier

 • Stadium 0 eller cancer in situ, är en mycket tidig cancerform som kan betraktas som ett
  förstadium till bröstcancer.
   
 • Stadium I, innebär att tumören är mindre än två centimeter i diameter när den upptäcks och att  cancern inte spridit sig till lymfkörtlarna.
   
 • Stadium II, då är tumören två till fem centimeter och även lymfkörtlarna kan vara angripna.
   
 • Stadium III, innebär tumörer som är fem centimeter eller större.
   
 • Stadium IV, innebär att cancern spridit sig och bildat dottertumörer, metastaser.

Behandlingar
Bröstcancer behandlas främst med kirurgi (operation). Allt oftare används också strålbehandling och/eller behandling med hormoner eller cytostatika för att förhindra att sjukdomen kommer tillbaka.
För en speciell typ av bröstcancer, Her2-positiv, kan behandling med trastuzumab bli aktuell. I de allra flesta fall opereras även portvaktskörteln (sentinel node) bort och analyseras. Om det inte finns tumörceller i den avstår man från att ta bort fler körtlar. Denna metod kan bara göras på större enheter, där tillgång till nuklearmedicin finns.

Om bara en del av bröstet tas bort bör bröstet strålbehandlas efter operation. Syftet är att oskadliggöra de små cancerförändringar eller förstadier till cancer som kan finnas i den del av bröstet som lämnats kvar. Efter en till tre veckor efter operationen brukar man få besked om resultatet av den mikroskopiska undersökning som gjorts av tumören. Hur lång sjukskrivningen blir beror på hur man mår, vilken typ av arbete man har och andra faktorer som kan ha betydelse för arbetsförmågan.  

De olika cancerformerna i Sverige är: prostatacancer, bröstcancer, tjock- och ändtarmscancer, hudcancer och lungcancer. När cancer uppstår har en perfekt balans i celldelningen rubbats. En cancercell delar sig ohämmat och bildar till slut en klump, en tumör. Ingen vet riktigt vad som orsakar Cancer men forskningen går framåt.

Godartade och elakartade tumörer

Det finns godartade (benigna) och elakartade (maligna) tumörer. Godartade tumörer kan bli stora, men de har inte samma förmåga som de elakartade att växa igenom andra vävnader. En elakartad tumör däremot tränger in i andra vävnader och kommer så småningom i kontakt med små blodkärl och lymfkärl.

Om celler från en elakartad tumör lossnar, kan de följa med blodet eller lymfan till andra ställen i kroppen och bilda nya tumörer, så kallade metastaser (dottertumörer).  

Vad kännetecknar en cancercell?

 • oförmåga att dö  
 • förmåga att ändlöst dela sig
 • stimulerar sin egen tillväxt  
 • okänsliga för utifrån kommande signaler att sluta växa
 • stimulerar tillväxten av blodkärl i tumören
 • ofta, men inte alltid, har förmågan att via blod och lymfa sprida sig till andra organ än det där cancern uppstått (metastasering). obs! Dessa egenskaper är olika framträdande i olika cancerformer. De varierar också påtagligt mellan patienter med samma cancerform, vilket förklarar en mycket varierande prognos vid cancer.

Barnets första reaktioner
Stöd barnen! Var ärlig från början om du orkar! 

 

Det är inte säkert att barnet reagerar som du väntat dig när du berättar.
Tänk på att du har försprång, du har haft längre tid på dig att smälta
vetskapen om cancern. Vissa barn har massor av frågor, ”jag vet inte”
eller ”jag ska fundera så kan vi prata mer i morgon” kan ibland vara bra
svar när man inte vet själv.

Vissa barn frågar ingenting alls. Det behöver inte betyda att något är fel. Frågorna kanske kommer senare eller också har barnet fått veta allt som
det för tillfället vill veta. Så länge barnet verkar må bra, finns det ingen anledning att försöka få ett tyst barn att fråga mer. Be skolsköterskan
eller skol/sjukhuskuratorn om hjälp och stöd om du som föräldrar inte
orkar berätta för barnen själv! 

Obs! Forskare har kommit långt under årens lopp. Cancer betyder inte alltid att man ska dö.

-Tänk, sa Therese, det första jag tänkte på när jag fick min cancerdiagnos var HUR rörigt mitt förråd var och även min underklädslåda, och hur jag skulle kunna ordna en begravning i tid. Nu 12 år senare, tänker jag inte på att åka till nästa dimension, utan jag har bestämt mig att leva här och nu tills jag är 101 år.

Många Cancerdrabbade blir botade. Många får sin cancer under kontroll och får många härliga år efter sin diagnos. Meningen med livet är att ta vara på de positiva stunderna, oavsett om vi är friska eller sjuka.
Det gör livet värt att leva och man kan få andra och bättre värderingar och insikter efter en diagnos.
Man blir påmind om att det lilla i livet egentligen är det stora. Man tar sig tid!

Ibland måste vi tyvärr slåss för våra rättigheter inom vården, men det gäller att stå på sig.
En stor del av sjukvården är fantastiskt BRA. Den mörka tunneln visar ljusglimtar under hela behandlingstiden. Ge aldrig upp! Tro och envishet är så viktigt! DU SKA BLI FRISK IGEN!

 

 


   Copyright 2010 Cancersupportshop.com. All rights reserved